RAJ W BIBLII

 

Obraz raju w wielu religiach i kulturach świata

Obraz raju w chrześcijaństwie

Eden to biblijny raj stworzony przez Boga dla pierwszych ludzi Adama i Ewy. W ogrodzie tym ludzie mieli wszystko co chcieli , mieli tego pod dostatkiem i nie znali grzechu. Jedyne czego nie mogli robić to zrywać owoców z drzewa poznania się dobra ze złem. Jednak przez szatana pod postacią węża Ewa skosztowała zakazanego owocu i dała je też do zjedzenia Adamowi. Po tym akcie nieposłuszeństwa Bóg wygnał pierwszych ludzi z raju. Można przypuszczać , że tym rajem obecnie jest niebo do którego trafią tylko ludzie z czystym sumieniem i bez  skazy w postaci grzechu.

 

 Obraz raju w islamie

Dżannah to  w islamie termin odnoszący się do raju. Według świętej księgi  dostanie się tam po śmierci jest nagrodą za dobre czyny i wiarę. Koran opisuje wszystkie elementy zbawienia. Są nimi wiara w , modlitwa i dobre czyny . Święta księga definiuje raj jako "wieczny dom" , "dom pokoju" , "ogród rozkoszy" i "zgromadzenie prawych". Opiekunem raju jest anioł Ridwan. Odległość między dwoma bramami Dżannah jest równa odległości z Mekki do Basry. W raju są domy z pereł i drzewa z pniami ze złota. Mieszkańcy raju nigdy nie śpią , bo Mahomet powiedział , że sen jest siostrą śmierci. Na mężczyzn czekają doskonałe małżonki zwane hurysami. Kobiety zostaną z mężami , których miały na Ziemi. Kobietom niezamężnym Allah da męża , z którego będą zadowolone. 

 

Źródła: www.wikipedia.pp

          stop klatki z filmu : "NOE"

 

 

Patryk Krówka 

kl 1c Gim