Korzystamy 1

Podczas warsztatów w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II odwiedziliśmy wystawę Madonny papieskie, słuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu na temat całunu Turyńskiego oraz zwiedzaliśmy Sanktuarium.