Co wiem o projekcie?

Rozpoczyna się już czwarta edycja projektu edukacyjnego jakim jest "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i dialogu". Jest on kontynuacją wieloletniego projektu "Oblicza dialogu" prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego, im. Jana Pawła II w Krakowie.

   W ramach działania programu organizowane są różnorodne wycieczki warsztaty czy spotkania powiązane z tematyką projektu. Cały projekt jest przekazywany dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Nie wyklucza to jednak ani nie zniechęca do uczestniczenia czy chociażby pomocy pozostałym, chętnym osobom.

   Głównym celem projektu edukacyjnego "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i dialogu" jest zachęcenie jaki i stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Działania programu chcą zlikwidować "granicę" pomiędzy różnymi kulturami oraz przede wszystkim religiami. Chce wzbudzić w człowieku tolerancję wobec pozostałych ludzi i nauczyć go szacunku do ludzkiej godności. Jednakże celem tego intrygującego programu jest również nauka o pozostałych kulturach, wierzeniach jak i porównaniu różnic pomiędzy naszą, a nieznana nam dotąd religią. Pomaga on również dążyć do akceptacji odmienności. 

   Chcianym osiągnięciem tego projektu jest skupienie jak największej ilości ludzi, głównie najmłodszych by móc ciągle nauczać i zapobiegać negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodu naszej odmienności.

Aleksandra Śpiewak   klasa 1e      

 

                                                   Nazwa projektu Młody Asyż

Nazwa miasta Asyż to symbolu dialogu międzyreligijnego. 27 października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli niemal wszystkich religii świata. Papież mówił:  „Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju” .

Miasto Asyż, ponieważ to miejsce urodzenia i działalności świętego Franciszka. Ten Patron dialogu  kochał bliźnich i głosił pokój.

                                                       Ważne słowa

Dialog [z gr. dilogos- rozmowa] to konwersacja mająca na celu wzajemne zrozumienie poglądów,  współdziałanie w poszukiwania prawdy i obrony pokoju. Podkreśla godność oraz wolności człowieka. 

(za: Encyklopedia Katolicka, T. III, Lublin 1995)

Dialog międzyreligijny możemy rozumieć jako spotkanie przedstawicieli różnych religii w celu poznania kultury i zasad oraz podjęcie współpracy np.  na rzecz pokoju.

Celem dialogu międzyreligijnego nie jest stworzenie jednej wspólnej religii ludzkości, lecz poszukiwanie prawdy. Najważniejszym warunkiem, aby prowadzić dialog jest wzajemny szacunek.

Dialog międzyreligijny dotyczy wyznawców różnych religii, np. chrześcijaństwa, islamu, judaizmu. Dialogiem światopoglądowym to wymiana poglądów pomiędzy wierzącymi w Boga a ateistami lub agnostykami.

                                         Jan Paweł II – Budowniczy mostów

 Jan Paweł II nazwany został Papieżem Dialogu i Budowniczym Mostów. Dialog międzyreligijny postrzegał jako nieodłączny warunek pokoju na świecie.

Mówił:

- „Zasada dialogu, dlatego jest tak trafna, że nie uchyla się od napięć, konfliktów i walk, o jakich świadczy życie różnych wspólnot ludzkich, a równocześnie podejmuje właśnie to, co w nich jest prawdziwe i słuszne a co może być źródłem dobra dla ludzi. Należy przyjąć zasadę dialogu bez względu na trudności, jakie wyłaniają się na drodze jej urzeczywistnienia.” (Karol Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985).

                                                                    Formy dialogu

W dokumencie „Dialog i przepowiadanie” Kościół wskazał cztery formy dialogu:

 Dialog życia  to codzienne współistnienia ludzi

Dialog działania to wspólne działanie np. na rzecz pokoju

Dialog teologiczny  to badania naukowców poświęcone różnym religiom

Dialog duchowy czyli modlitwa za siebie nawzajem

 

Źródła:

             http://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu

            "Lekcja religii" - Dialog międzyreligijny- Youtube

 

Opracował: Michał Roman 1e Gim